Ceník solárium


Jedna minuta 8 Kč
Permanentka 100 minut 850 Kč
Permanentka 200 minut 1 500 Kč

Solárum - Mýty a pověry

VELKÝ POZOR NA TAK ZVANÁ "BIOSOLÁRIA" A "BIOTRUBICE"!

Jakožto prodejci solárií jsme povinni poskytovat zákazníkům (zvláště pak začínajícím) kompletní a objektivní informační servis týkající se oblasti provozování solárií. Během několika let jsme byli nesčetněkrát dotazováni na podrobnosti, týkajících se „biosolárií“. V rámci poskytnutí objektivních a seriózních informací jsme nuceni všem sdělit, že

"BIOSOLÁRIA" A "BIOTRUBICE" JSOU VELICE NEBEZPEČNÝ MARKETINGOVÝ VÝMYSL!

Vzhledem k objektivnosti poskytovaných informací jsme požádali dvě nezávislé státní instituce - Zdravotní Ústav v Brně – centrum laboratoří a Český Metrologický Institut o provedení kontrolního srovnávacího měření záření takzvaných „biotrubic“ Kalfasun Green, New Technology Green Energy a běžných trubic Your Light a Philips. Výsledky měření dále vyhodnotil Ing. Petr Vrbík z Krajské hygienické stanice v Brně a Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. z Fakultní nemocnice Brno, dermatovenerologické kliniky.

Z výsledků měření jednoznačně vyplývají následující fakta:
1) Zeleně zářící trubice neobsahují žádnou biosložku!
2) Zelené záření trubic (ani jakákoliv jiná barva) nemá na opalování žádný vliv.
3) UV záření není vidět, proto nemůže mít barva záření vliv na jeho intenzitu či efekt.
4) Spektrum UV záření „biotrubic“ se neliší od spektra běžných trubic
5) Zelené trubice nemají o 25% vyšší podíl UVA záření, nemohou být šetrnější
6) Opálení nemůže být rychlejší a zároveň šetrnější
7) Zelené trubice mají vyšší podíl UVB záření než část měřených běžných trubic, z čehož jasně vyplývá, že některé trubice, označované jako „BIOTRUBICE“, JSOU MÉNĚ ŠETRNÉ NEŽ BĚŽNÉ TRUBICE!

VELKÝ POZOR NA TAK ZVANÁ "BIOSOLÁRIA" A "BIOTRUBICE"! Jakožto prodejci solárií jsme povinni poskytovat zákazníkům (zvláště pak začínajícím) kompletní a objektivní informační servis týkající se oblasti provozování solárií. Během několika let jsme byli nesčetněkrát dotazováni na podrobnosti, týkajících se „biosolárií“. V rámci poskytnutí objektivních a seriózních informací jsme nuceni všem sdělit, že "BIOSOLÁRIA" A "BIOTRUBICE" JSOU VELICE NEBEZPEČNÝ MARKETINGOVÝ VÝMYSL! Vzhledem k objektivnosti poskytovaných informací jsme požádali dvě nezávislé státní instituce - Zdravotní Ústav v Brně – centrum laboratoří a Český Metrologický Institut o provedení kontrolního srovnávacího měření záření takzvaných „biotrubic“ Kalfasun Green, New Technology Green Energy a běžných trubic Your Light a Philips. Výsledky měření dále vyhodnotil Ing. Petr Vrbík z Krajské hygienické stanice v Brně a Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. z Fakultní nemocnice Brno, dermatovenerologické kliniky. Z výsledků měření jednoznačně vyplývají následující fakta: 1) Zeleně zářící trubice neobsahují žádnou biosložku! 2) Zelené záření trubic (ani jakákoliv jiná barva) nemá na opalování žádný vliv. 3) UV záření není vidět, proto nemůže mít barva záření vliv na jeho intenzitu či efekt. 4) Spektrum UV záření „biotrubic“ se neliší od spektra běžných trubic 5) Zelené trubice nemají o 25% vyšší podíl UVA záření, nemohou být šetrnější 6) Opálení nemůže být rychlejší a zároveň šetrnější 7) Zelené trubice mají vyšší podíl UVB záření než část měřených běžných trubic, z čehož jasně vyplývá, že některé trubice, označované jako „BIOTRUBICE“, JSOU MÉNĚ ŠETRNÉ NEŽ BĚŽNÉ TRUBICE! TURBOSOLÁRIA Termín "turbosolárium" není odborný, pevně stanovený výraz. Jedná se o zlidovělý výraz, označující výkonná solária s opalovacím časem cca 10 minut. Žádná konkrétní specifikace počtu trubic, typu, značky, velikosti a opalovacího času neexistuje. Dříve se výrazem "turbosolária označovala solária se 160 wattovými trubicemi. Délku opalovacího času však ovlivňuje poměr UVA/UVB záření, na wattech do jisté míry nezáleží. Proto mohou mít tak zvaná "turbosolária" nainstalovány 100 W trubice a opalovací čas může být kratší než u stejného solária s trubicemi 160 W. Lze navštívit některá solární studia, kde opalovací čas turbosolária dokonce běžně přesahuje 20 minut, což znamená, že jsou v soláriu nainstalovány velice slabé trubice nebo bohužel trubice s překročenou životností. "Bio turbo" je výraz, který nelze označit jinak, než za komický. "Bio solária" neexistují a jedná se pouze o marketingový výmysl nesoudných prodejců solárií.

TURBOSOLÁRIA

Termín "turbosolárium" není odborný, pevně stanovený výraz. Jedná se o zlidovělý výraz, označující výkonná solária s opalovacím časem cca 10 minut. Žádná konkrétní specifikace počtu trubic, typu, značky, velikosti a opalovacího času neexistuje. Dříve se výrazem "turbosolária označovala solária se 160 wattovými trubicemi. Délku opalovacího času však ovlivňuje poměr UVA/UVB záření, na wattech do jisté míry nezáleží. Proto mohou mít tak zvaná "turbosolária" nainstalovány 100 W trubice a opalovací čas může být kratší než u stejného solária s trubicemi 160 W. Lze navštívit některá solární studia, kde opalovací čas turbosolária dokonce běžně přesahuje 20 minut, což znamená, že jsou v soláriu nainstalovány velice slabé trubice nebo bohužel trubice s překročenou životností. "Bio turbo" je výraz, který nelze označit jinak, než za komický. "Bio solária" neexistují a jedná se pouze o marketingový výmysl nesoudných prodejců solárií.